VBS De Toren

Hartelijk, Puur, Sterk.

Ouderraad

Woordje van de voorzitter

Het doel van de ouderraad is een brug vormen tussen de ouders en de school.

De ouderraad werkt rond drie pijlers:
 • Informatie-uitwisseling tussen ouders en leerkrachten / directie. De ouderraad is een spreekbuis voor alle ouders.
 • Organiseren van inhoudelijke projecten vb. vormingsavonden voor ouders, werkgroep verkeer, ...
 • Activiteiten organiseren en ondersteunen om extra financiële middelen te verkrijgen vb. schoolfeest, ...

 • De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle leerjaren. Elk jaar wordt er in september een oproep gedaan voor nieuwe leden. Een viertal mensen nemen een extra-engagement op voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en vormen samen het bestuur. De ouderraad duidt ook de vertegenwoordigers van ouders aan in de schoolraad. Wanneer u geïnteresseerd bent, kan u altijd één van de ouders van de ledenlijst aanspreken.

  Dries Bertels (driesbertels@hotmail.com)

  Voorzitter ouderraad.

   
  | v6.8 | prd(9035) | over / contact | aanmelden |