VBS De Toren

Hartelijk, Puur, Sterk.

Hier staan we voor

Oranje: Warmte, Positiviteit, Levenskracht

Hier staan we voor
We zijn en gezellige uitnodigende dorpsschool waar kinderen graag vertoeven. We beseffen dat zich "verbonden voelen" de start van alle "leren" is.
Je mag er bij ons zijn. Ook als team voelen we ons met elkaar verbonden. Wij worden gemotiveerd door ieders positieve instelling. Deze uitstraling zorgt voor een unieke samenwerking, die iedereen motiveert om het beste van zichzelf te geven.

Blauw: Verantwoordelijkheid, Bekwaamheid, Eerlijkheid

Nieuwe autoriteit (ik zie je graag, daarom stel ik grenzen), verantwoordelijkheid, bekwaamheid, eerlijkheid.

Hier staan we voor
Verbonden leven kan alleen als ieder lid van onze school ´waardenvol' met elkaar leeft. Dit kan enkel als er duidelijke grenzen zijn, die door iedereen gerespecteerd worden. Kinderen moeten deze grenzen kennen. Enkel zo kan iedereen groeien.
We zijn er ons van bewust dat we een basisschool zijn en dat onze hoofdopdracht kinderen onderwijzen is. Omdat we dit op een zeer kwaliteitsvolle manier willen doen, scholen we ons regelmatig bij.
Door bewust te kiezen voor zorg, durven we beslissingen te nemen vanuit een brede kijk op kinderen en wat kinderen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. We beseffen maar al te goed dat ouders ons hun kostbaarste bezit toevertrouwen. Dit vertrouwen willen we niet beschamen, daarom brengen we ouders tijdig en eerlijk op de hoogte van onze bezorgdheden. Liever terecht ongerust dan onterecht gerust.

Hier gaan we voor
Op een onderzoeksmatige manier willen we nagaan of onze kinderen beter worden van ons onderwijs. We willen dat elk lid van ons team hiervoor verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt tot het uitbouwen van een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving. Dit kan zich vertalen in groeilijnen doorheen de ganse basisschool.

Groen: Harmonie, Vrede, Rust, Veiligheid

Hier staan we voor
In een harmonieuze wereld gaat het niet om ik en jij maar gaat het om wij. Niet alleen wat ik vind is belangrijk, niet alleen wat jij vindt maar wat wij vinden. We willen hen daarom leren dat overal op de wereld mensen zijn die ons verder doen kijken dan naar een eigen wereld. Door samen te zoeken naar wat ons verbindt, leren we oog te hebben voor ieders behoefte.
Dit brengt rust en veiligheid.
Door als leerkrachten ook in harmonie samen te werken, ontstaat een nieuwe wind in onze school. Deze nieuwe wind biedt de zuurstof die we nodig hebben om hoopvol naar de toekomst van onze kinderen te kijken.

Hier gaan we voor
Samen leven en leren gaat niet altijd vanzelf. Je leert met vallen en opstaan. Daarom willen we een foutenvriendelike omgeving creëren waar fouten maken moet. Het zijn juist de fouten die ons scherp houden en van waaruit we kunnen leren. We leren omgaan met onze eigen 'onvolmaaktheid'. Elk kind moet dit kunnen op eigen tempo en volgens eigen kunnen.
Dit betekent ook dat we sommige dingen moeten durven lossen om de goede te kunnen houden. Deze houding brengt rust en zorgt voor nieuwe energie en zuurstof zowel voor de leerling als de leerkracht.
Een kind moet ook kunnen spelen om de nodige zuurstof op te doen. Daarom willen we van onze speelplaats een omgeving maken waar plaats is voor groen. We willen regelmatig naar buiten treden om de groene omgeving die Achterbos is, ten volle te beleven.
We willen kinderen bewust maken zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van de wonderen die onze planeet biedt. We willen hen duurzaamheid leren. Dit kunnen we enkel als we als leerkracht het goede voorbeeld geven.
In deze snelle tijd willen we hen terug de kracht van traagheid leren. Stilte, die nodig is om te reflecteren. Stilte dwingt je als leerkracht ook te luisteren met hart en ziel.

Turkoois: Uniek, Vrijheid, Eigenheid

Hier staan we voor
Kinderen inspireren ons. Het zijn zij die de wereld mooier maken. Hoewel we één school zijn, heeft elke leerkracht een unieke manier om te onderwijzen. Juist deze vrijheid zorgt ervoor dat elke klas enig is en dekinderen kennismaken met de persoonlijke waarden of kwaliteiten van elke leerkracht. Dit draagt bij tot respect voor ieders uniek zijn en en brede kijk op wat hen omringt.

Hier gaan we voor
We willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze kinderen bewaken door hen te stimuleren door zelf onderzoekend in het leven te staan. Zo kunnen ze uitgroeien tot zelfstandige en levenslange leerders.
Elk kind draagt een kunstenaar in zich. Het is onze uitdaging om deze verder te ontplooien Kinderen worden op deze manier en volwassene, die andere mensen kan aanmoedigen, beroeren en inspireren.

Rood: Liefde, Moed

Hier staan we voor
Rood is een absoluut warme kleur. In elk kind zoeken we de liefde. Waar mensen samenwerken en samen even kan onenigheid ontstaan. Daarom willen we one kinderen leren om deze uit te spreken met respect voor demening van anderen. Als leerkrachten willen we dit voorleven.

Hier gaan we voor
Het zijn vaak de kinderen, die de meeste liefde nodig hebben, die het op de meest liefdeloze manier vragen. Indien we de moed hebben om hen te blijven omringen met onvoorwaardelike liefde, Kunnen we hen kansen bieden. Zo worden one kinderen gezonde volwassenen, die op hun beurt een teken van hoop voor anderen kunnen zijn.

Bruin: Authentiek, Nederigheid, Respect

Hier staan we voor
Kinderen zijn puur in hun omgang met anderen en zeer authentiek. We beseffen ook dat kinderen heel veel van elkaar kunnen leren. Daarom vinden wij het belangrijk om hen kansen te bieden om van en met elkaar teleren.
Om kinderen beter te leren kennen, is een goede samenwerking met ouders onontbeerlijk. Door elkaars expertise te erkennen en te respecteren kunnen we kinderen alles bieden wat ze nodig hebben om ten volle te ontwikkelen. Op die manier kunnen we al onze kinderen doen schitteren.

Hier gaan we voor
Onze kinderen zijn onze toekomst. Uit respect voor de volgende generatie dienen we de Schepping onder eerlijke vorm door te geven. Niet enkel hier en nu maar ook door het te verkondigen en ook voor te leven.

Paars: Waardigheid, Kwaliteit, Spiritualiteit

Hier staan we voor
In onze school is het Christelijk aspect en het naleven van waarden erg belangrijk. We weten dat we er vooral voor mensen met noden moeten zijn. Ons "BOS"project is een WAARDig project dat zichtbaar is in onzeschool. Dat maakt ons en beetje 'koninklijk'.
Ons team bestaat uit ervaren en dynamische leerkrachten. De samenwerking tussen hen zorgt voor de passie, die we nodig hebben om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen.
We streven naar kwaliteit. Dit wil zeggen dat onze school nooit 'af' is. We blijven ons steeds de vraag stellen: "Doen we de dingen die we doen goed?"

Hier gaan we voor
We zijn een Katholieke school. Toch vragen we ons af wat dit precies inhoudt. We willen ons hier in de toekomst in verdiepen. We willen groeien naar en echte dialoogschool, die open staat voor andere godsdiensten en overtuigingen. Hierdoor krijgen we de kans om onze eigen Katholieke Identiteit te vinden.
We gebruiken te vaak het word zwakkere leerlingen. Dit is geen goed woord. We zijn ervan overtuigd dat iedereen wel iets goed kan of ergens sterk in is. Zij hebben ons nodig maar het zijn zij, die ons in vraag doen stellen. Ook zij maken ons sterker.

 
| v6.8 | prd(9035) | over / contact | aanmelden |